<<<     PSYCHOLOGIA MARKETINGU  (MLM)

 Czy nasza wiara w produkt ma wpływ na większą sprzedaż czy nie?


"Psychologia nie jest dziedziną nauki, ale jest dziedziną wiedzy."
- Piotr Tymochowicz

Zagadnienie to dotyczy dwóch układów odniesienia - wewnętrznego i zewnętrznego.

Horyzont wewnętrzny opierający się na pracy nad swoim wnętrzem, nad zrozumieniem samego siebie - to podłoże filozofii wschodu. To również układ wewnętrzny - to, co o sobie sami myślimy, co czujemy, czy czujemy się silni i pewni siebie czy tez wewnętrznie czujemy się słabi, czy mamy tremę czy nie, czy mamy przekonanie do produktu i w jakim stopniu czy też nie  itd...
To jest dla Klienta mało istotne.

Horyzont zewnętrzny -
układ odniesienia z obserwatorem zewnętrznym - oznacza to co inni obserwują, myślą i mówią o nas. Jeśli mówią, że jesteśmy fajni - to jesteśmy fajni, jeśli mówią, że jesteśmy bogaci - to jesteśmy bogaci, jeśli mówią, że jesteśmy bankrutem uczuć, to tak dla nich jest. Czy widzą naszą pewność siebie, czy widzą tremę, czy zobaczą nasze przekonanie do produktu?
Ludzie zobaczą to, co im pokażemy. Nie jest istotne w tym miejscu co tak faktycznie czujemy my i czy jesteśmy przekonani w 100% do produktu czy tylko w 90%-tach. Jeśli ktoś nie widzi naszej tremy - to nie mamy tremy, bo o naszych odczuciach wiemy tylko my sami. Jeśli ktoś nie zobaczy naszej pewności siebie i przekonania, to nawet jeśli mamy wielka wiedzę o produkcie, ale nie umiemy tego przekazać - ludzie zobaczą niepewność. Sztuka dobrej sprzedaży to sztuka aktorstwa i umiejętność posługiwania się cechami dobrego "uwodziciela". Wymaga pewnych cech aktorskich wrodzonych lub nabytych na szkoleniach. W tym kierunku w naszej strukturze MLM prowadzimy szkolenia dla najlepszych Liderów. Więcej>>


Mowa ciała

Więcej: http://tymochowicz.net/

SZANSA NA SUKCES - WŁASNY BIZNES MLM z nami - RENATA I PIOTR ZARZYCCY
 w oparciu o narzędzia CaliVita International >>

"Tajniki największych sukcesów w marketingu wielopoziomowym MLM"

http://www.zarzyccy.com.pl

Plan Shark Marketingu  MLM >>


<<<     PSYCHOLOGIA MARKETINGU  (MLM)