<<<     PSYCHOLOGIA MARKETINGU  (MLM)

SZTUKA ŻYCIA - wiersze na każdy dzień pracy w MLM 

Każdy dzień zacznij na nowo
Phil Bosmans "Żyć każdym dniem"

Zacznij każdy dzień jako nowy człowiek.
Każdy dzień powinien być tym pierwszym,
twoim najpierwszym dniem.

Minęło wczoraj, za nami wszystkie dawne dni i lata,
pogrzebane w czasie minionym.
Nie możesz ich już zmienić.

Czy zostały jakieś skorupy? Nie noś ich ze sobą.
Będą cię codziennie ranić,
aż w końcu nie będziesz mógł tak dalej żyć.

Są skorupy, których pozbędziesz się ręką Boga.
Są skorupy, które
skleisz dzięki szczeremu wybaczeniu.

I takie, których nie skleisz
Mimo najlepszych chęci. Musisz je zostawić.

M
usisz zaczynać każdy dzień na nowo.

To sztuka życia.
Być każdego dnia świeży jak światło słońca.
Każdego ranka powstawać z nocy.

Zaczynać na nowo każdy dzień,
mając ręce pełne nadziei i ufności.
A nie skorup z dnia wczorajszego!”

<<<     PSYCHOLOGIA MARKETINGU  (MLM)